Kaikenkarvaiset
koiranäyttelyt

Tietoa koiranäyttelyistä, kirjoittanut Johanna Tammiala. Muistathan, että tekijänoikeuslaki suojaa näitäkin sivuja, etkä lainaa mitään kuvia tai kirjoituksia lupaa kysymättä!


1.1.2004 jälleen muutoksia näyttelysääntöihin

Julkaistu Snautseri-Pinserilehdessä 1/2004

Vuoden vaihteessa astuivat voimaan Suomen Kennelliiton tuoreimmat muutokset näyttelysääntöihin. Uudistus lienee suomalaiselle näyttelyväelle mieleen, sillä ne korjaavat kaksi keskustelua herättänyttä epäkohtaa: osallistumiskiellon kiimaisille nartuille sekä paras uros- ja paras narttu-luokkien puuttumisen.

1.1.2004 alkaen saavat siis juoksuisetkin nartut tulla taas kehiin, ja kaikki laatumaininnalla ”erinomainen” palkitut koirat kilpailevat sukupuolensa parhaan paikasta, jolloin neljä sijoitetaan. Cacibit, Sertit, Vara-Cacibit ja Vara-Sertit jaetaan, jos mahdollista, tuttuun malliin sijoittuneille. Jos nämä eivät voi ottaa niitä vastaan, palaavat seuraavat koirakot kehään kilpailemaan niistä.


Uudet säännöt, uudet kujeet!

- eli uudet näyttelysäännöt selkokielellä

Julkaistu Snautseri-Pinserilehdessä 1/2003 sekä Pohjois-Suomen Spanielikerhon lehdessä 1/2003

Uudet näyttelysäännöt astuivat voimaan 1.1.2003

Mitä on poistettu:

 • ei enää BIS-pentukilpailua
 • veteraaniluokan koira ei enää osallistu CACIB-kisaan
 • ei enää jälkeläisryhmiä
 • Mitä uutta:

 • uusi laatuluokka: valioluokka, johon FIN MVA aina ilmoitettava, ellei oikeutta osallistua veteraani- tai käyttöluokkaan. Valioluokkaan pääsee vain FCI:n tunnustaman kenneljärjestön tai kansainväliset valiot
 • koiran saavutettua Suomen muotovalionarvon se on heti seuraavassa näyttelyssä siirrettävä valioluokkaan
 • ”sertikisa” ja ”cacibkisa” erikseen
 • alle 24kk ikäinen koira voi rajoituksetta kerätä sertejä kappalemäärään katsomatta
 • pentuesisaruksetkin voivat kilpailla useissa eri luokissa päällekkäisten ikärajojen takia
 • selvästi kiimainen narttu ei saa osallistua
 • pääerikoisnäyttelyissä voi olla useampiakin sertejä jaossa - 1 jokaista 20 arvosteltua koiraa kohden, kuitenkin enintään 3
 • Mikä muuttui:

 • kaikki rodut Suomen muotovalioksi vasta 24 kk iässä: FIN MVA:han oikeuttavat näyttelytulokset ovat 3 sertiä kolmelta eri tuomarilta, joista vähintään yksi on saavutettu vähintään 24 kk iässä
 • ei enää ykköstä, kakkosta, kolmosta, nollaa, vaan erinomainen (ERI), erittäin hyvä (EH), hyvä (H), tyydyttävä (T) ja hylkäävä (H)
 • luokkien uudet, osittain päällekkäiset ikärajat: JUN 9-18 kk, NUO 15-24 kk, AVO 15 kk, KÄY 15 kk, VAL 15kk, VET 8v. Koirien ikä määräytyy näyttelyn alkamista edeltävän päivän mukaan.
 • vain erinomaisella tai erittäin hyvällä palkitut koirat sijoitetaan kilpailuluokassa
 • kilpailuluokissa sijoitetaan enää neljä parasta
 • pu/pn luokassa sijoitetaan vain paras
 • käyttöluokan uudet vaatimukset snautsereille ja pinsereille: kansainvälisessä näyttelyssä snautserit ja pinserit eivät ole oikeutettuja osallistumaan käyttöluokkaan, ja kansallisissa näyttelyissä voivat näissä roduissa vain käyttövaliot osallistua käyttöluokkaan
 • kasvattajaluokkaan vain erinomaisella tai erittäin hyvällä palkitut koirat
 • serteistä, varaserteistä, cacibeista, varacacibeista ja Paras Uros/Narttu-sijoituksesta kilpailevat vain ”erinomaisella” palkitut koirat
 • juniori- tai nuorten luokkaan ilmoitettu koira voi ottaa rajoituksetta sertejä vastaan
 • sertistä kilpailevat erinomaisella palkitut luokkavoittajat (muista kuin valioluokasta), jotka saavat ottaa sertin vastaan - jos luokkavoittaja ei saa ottaa sertiä vastaan, kilpailuun pääsee seuraavaksi paras neljästä sijoitetusta, joka on palkittu erinomaisella, ja saa vastaanottaa sertin! Sertin saaneen koiran luokan seuraavaksi paras erinomaisella palkittu koira, joka on oikeutettu vastaanottamaan Sertin, tule sertivoittajan tilalle kilpailemaan muiden sertiluokan koirien kanssa Varasertistä. Jos neljän sijoitetun joukosta ei löydy yhtään koiraa, joka saisi vastaanottaa sertin, siitä luokasta ei siis tule koiraa sertikisaan.
 • cacibista kisamaan pääsevät nuorten, avoimen, käyttö- ja valioluokan erinomaisella palkitut voittajat, joista tuomari halutessaan palkitsee parhaan cacibilla. Cacibvoittajan luokan kakkonen tulee kilpailemaan varacacibista.
 • vain kaikki erinomaisella palkitut luokkavoittajat kilpailevat sukupuolensa parhaan sijoituksesta PU-/PN-luokassa

Näin kehä pyörii uusilla säännöillä

- eli jos et vielä ollut oppinut vanhojakaan sääntöjä

Julkaistu Snautseri-Pinserilehdessä 1/2003 sekä Pohjois-Suomen Spanielikerhon lehdessä 1/2003

Kaikki koirat saavat kirjallisen arvostelun.

 1. Arvostelu alkaa epävirallisella pentuluokalla 7-9kk ikäiselle pennuille - jos näyttelytoimikunta on päättänyt sellaisen järjestää! Pennut eivät saa laatupalkintoa, mutta tuomari voi antaa kunniapalkinnon (KP, liila nauha) pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Ensin on vuorossa urospentuluokka, sitten narttupentuluokka. Kummassakin 4 parasta koiraa sijoitetaan paremmuusjärjestykseen, ja jos voittajat ovat saaneet KP:n, ne kilpailevat keskenään ROP-pennun (rotunsa parhaan pennun) ja VSP-pennun (vastakkaisen sukupuolen paras pentu) sijasta. Pennut eivät osallistu muihin luokkiin, joten niiden osalta näyttelypäivä on ohi.

Seuraavaksi ovat vuorossa urosten juniori-, nuorten, avoin, käyttö- (koskee vain käyttökoirarotuja), valio- ja veteraaniluokka, joissa kaikissa on samanlainen laatuarvosteluluokka ja kilpailuluokka: Yksittäisarvostelussa koirat palkitaan laatunsa mukaisesti laatupalkinnolla erinomainen (ERI, vaaleanpunainen nauha), erittäin hyvä (EH, punainen nauha), hyvä (H, sininen nauha), tyydyttävä (T, keltainen nauha) ja hylkäävä (H, harmaa nauha) sekä mahdollisesti jaetaan EVA (Ei voida arvostella, ruskea nauha). Erinomaisella tai erittäin hyvällä palkitut koirat osallistuvat kyseisen luokan kilpailuarvosteluun, jossa neljä parasta sijoitetaan. Sijoitus ilmaistaan nauhan värillä: Punainen nauha tarkoittaa 1. sijaa, sininen 2., keltainen 3. ja vihreä 4. sijaa. Vain erinomaisella palkitut koirat saattavat jatkaa sertistä, varasertistä, cacibista, varacacibista tai sukupuolensa parhaan sijasta kilpailemista. Muut koirat saavat arvostelulipukkeensa heti.

 1. Junioriluokan (JUN) koirat ovat 9-18 kk ikäisiä, eivätkä siis ole voineet vielä saada valionarvoon tarvittavaa yli 2 vuoden iässä saavutettua sertiä. Kuten jo aiemmin mainittu, laatuarvostelussa erinomaisella tai erittäin hyvällä palkitut koirat osallistuvat junioriluokan kilpailuluokkaan (JUK), jossa siis neljä parasta sijoitetaan. Luokan voittaja pääsee myöhemmin sertijakoon jos se sai erinomaisen, ja kakkoseksi tulleenkin kannattaa jäädä paikalle odottamaan mahdollista varasertifikaatista kilpailemista jos se palkittiin erinomaisella. Cacibista ja varacacibista junioriluokkalainen ei kuitenkaan pääse kisaamaan.

 2. Nuorten luokkaan osallistuvat 15-24 kk ikäiset koirat, jotka junioriluokan koirien tavoin saavat aina ottaa sertejä vastaan. Nuorten luokan laatu- ja kilpailuarvostelu etenee samalla tavalla kuin junioriluokassa. Nuorten luokan erinomaisella palkittu voittaja saa sertin lisäksi kisata kansainvälisissä näyttelyissä myös cacibista, ja erinomaisella palkittu kakkoseksi tullut koira pääsee mahdollisesti kilpailemaan varasertistä ja varacacibista.

 3. Avoimen luokan koirat ovat vähintään 15 kk ikäisiä. Laatuarvostelu ja kilpailuluokka toimivat samalla periaatteella kuin edellisissä luokissa. Snautserit, pinserit, kääpiösnautseri, kääpiöpinserit ja apinapinserit eivät tarvitse valionarvoonsa koepalkintoa, joten saatuaan kolmelta eri palkintotuomarilta vähintään 3 sertiä, joista ainakin yksi on tullut koiran täytettyä 24 kk, nämä koirat siirtyvät välittömästi valioluokkaan. Alle 24 kk ikäinen koira ei puolestaan ole vielä voinut saada tarvittavia valiosertejä. Näissä roduissa siis kaikki avoimen luokan koirat ovat oikeutettua vastaanottamaan sertin, joten luokan paras erinomaisella palkittu koira pääsee jälleen serti- ja cacibkisaan.

 4. Käyttöluokkaan voivat kansallisessa näyttelyssä osallistua käyttövalionarvon saavuttaneet pinserit ja snautserit, ja laatu- sekä kilpailuarvosteluperiaate on sama kuin edellä - kansainvälisissä näyttelyissä näille roduille ei ole käyttöluokkaa ollenkaan! Käyttöluokan snautseri tai pinseri, joka on jo valio, ei tietenkään pääse sertiluokkaan - tällöin sertistä kisaa käyttöluokan neljästä sijoitetusta seuraavaksi paras erinomaisella palkittu.

 5. Valioluokkaan täytyy ilmoittaa kaikki Suomen Muotovalionarvon saavuttaneet koirat, ellei niillä ole oikeutta osallistua käyttö- tai veteraaniluokkaan. Lisäksi luokkaan saavat osallistua kaikki kansainväliset muotovaliot sekä FCI:n tunnustaman kenneljärjestön valiot - mutta valioluokan koirat eivät pääse sertikisaan!

 6. Veteraaniluokkaan saa ilmoittaa kaikki vähintään 8 vuotta vanhat koirat. Laatuarvostelu ja kilpailuarvostelu ovat samanlaiset kuin edellisissä luokissa. Veteraaniluokan paras erinomaisella palkittu, joka saa ottaa sertin vastaan (eli meidän roduissa: ei ole vielä valio) pääsee jälleen kilpailemaan sertistä, ja varasertikisaankin valitaan koira samalla periaatteella, mutta cacibluokkaan ei veteraaniluokan koirilla ole asiaa! Jos siis halua veteraanista kansainvälisen valion, se on ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan avoimeen, käyttö- tai valioluokkaan.

 7. Lopulta on vuorossa PU-, eli paras uros -luokka, jossa kilpailevat kaikki erinomaisella palkitut urokset kaikista luokista. Tuomari sijoittaa 4 parasta urosta.

 8. Seuraavaksi on vuorossa urosten sertinjako: Paras Uros-luokan paras koira, joka ei vielä ole Suomen muotovalio, vastaanottaa Sertin, ja seuraavaksi paras ei-valio saa varasertin. Pääerikoisnäyttelyssä voi myös olla jaossa useampiakin sertejä sukupuolta kohden.

 9. Jos kyseessä on kansainvälinen näyttely, jaetaan Paras Uros-luokassa myös cacib ja varacacib, jos tuomari katsoo koirat sen arvoisiksi. Cacibin saa paras uros, joka ei ole veteraani- tai junioriluokasta. Seuraavaksi sijoittunut koira, joka on kilpaillut jossain muussa kuin veteraani- tai junioriluokassa, saa varacacibin.

Sitten seuraavat narttujen juniori-, nuorten, avoin, käyttö- (koskee vain käyttökoirarotuja), valio- ja veteraaniluokka aivan samalla tavalla kuten urostenkin kohdalla. Tuomari sijoittaa Parhaat Nartut (PN) ja näille jaetaan sertit, varasertit, cacibit ja varacacibit aivan samoilla periaatteilla kuten uroksillekin.

 1. Tuomari valitsee parhaasta erinomaisella palkitusta uros- ja narttuveteraanista rotunsa parhaan veteraanin (ROP-VET), joka jatkaa myöhemmin Best in Show-veteraanikilpailuun

 2. Paras uros ja paras narttu kilpailevat keskenään, ja voittaja on rotunsa paras (ROP) ja toinen vastakkaisen sukupuolen paras (VSP). ROP-koiran päivä jatkuu myöhemmin ryhmäkilpailussa, jossa sijoitetaan roturyhmän 4 parasta

 3. Kasvattajaluokkaan osallistuvat kasvattajien ryhmät, jotka koostuvat neljästä erittäin hyvällä tai erinomaisella palkitusta koirasta, jotka ovat vähintään kahdesta yhdistelmästä. Tuomari voi palkita kasvattajaryhmän kunniapalkinnolla. Neljä parasta ryhmää sijoitetaan, ja mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se jatkaa myöhemmin Best in Show kasvattajaluokassa (BIS-KAS)


VIRALLISET KOIRANÄYTTELYSÄÄNNÖT PÄHKINÄNKUORESSA

Voimassa 1.1.2003 alkaen

Lyhennelmä Kennelliiton virallisista näyttelysäännöistä, viralliset näyttely- ja valionarvosäännöt löytyvät kokonaisuudessaan Kennelliiton internetsivuilta

OSALLISTUMISOIKEUS

Näyttelyyn saavat osallistua rekisteröidyt koirat, jotka on tunnistusmerkitty (mikrosiru tai tatuointi) ja rokotettu Kennelliiton sääntöjen mukaisesti.

Näyttelyyn ei saa osallistua
- sairas koira
- uros jolla ei ole normaalit kivekset
- selvästi kiimainen narttu
- narttu, joka imettää tai jolla on pennut mukana
- vaarallinen tai vihainen koira
- koira, jolle on tehty jokin toimenpide rotumääritelmän mukaan viaksi katsottavan ominaisuuden korjaamiseksi
- koira, jonka karvapeite on värjätty tai joka on trimmattu rotumääritelmän vastaisesti, pyrkimyksenä salata esim. pitkäkarvaisuutta tai todellista karvanlaatua
- koiran karvapeitteen, kirsun ja ihon käsitteleminen sellaisilla aineilla, jotka vaikuttavat väriin, muotoon ja rakenteeseen on kielletty.
- yleisen antidoping-säännön vastainen koira
- Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen on tehtävä Kennelliiton hyväksymällä lomakkeella, joka on yhdessä maksukuitin kanssa postitettava näyttelyn järjestäjälle. Sekä maksupäivän että kirjeen postileiman päiväyksen on oltava viimeistään ilmoittautumisajan päättymispäivä!

ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN

Ilmoittautumismaksu palautetaan näytteilleasettajan niin halutessa, jos
- näyttely peruutetaan
- koira on ilmoittautumisen jälkeen sairastunut tai kuollut. Sairaudesta/kuolemasta on esitettävä kahden viikon sisällä näyttelyn päättymisestä eläinlääkärintodistus, joka saa olla päivätty enintään kaksi päivää näyttelyn jälkeen.
- ilmoittautuminen peruutetaan tuomarimuutoksen vuoksi

KOIRIEN ARVOSTELU

Koirat arvostellaan luokittain näyttelysäännön mukaisessa järjestyksessä. Koirista annetaan kirjallinen laatuarvostelu ja laatumainintaa osoittava palkintonauha.

Laatuarvostelu

Laatumaininnat:

ERINOMAINEN (sertifikaatin arvoinen) voidaan antaa koiralle joka on hyvin lähellä rotumääritelmän ihannetta, joka esitetään erinomaisessa kunnossa, jolla on harmoninen, tasapainoinen luonne, joka on korkealuokkainen ja jolla on erinomainen ryhti. Sen ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset ja sen tulee omata sukupuolelleen tyypilliset piirteet.

ERITTÄIN HYVÄ voidaan antaa koiralle, joka omaa rodulle tyypilliset piirteet, jolla on tasapainoinen rakenne, ja joka on hyvässä kunnossa. Muutama vähäinen virhe voidaan sallia, mutta ei rakenteellisia virheitä. Tämä laatumaininta voidaan antaa vain tasokkaalle koiralle.

HYVÄ annetaan koiralle, joka on rodulleen tyypillinen, mutta sillä on selkeitä virheitä.

TYYDYTTÄVÄ tulee antaa koiralle, joka vastaa rotuaan ilman yleisesti hyväksyttyjä rodun piirteitä, tai jonka fyysisessä kunnossa on toivomisen varaa.

HYLÄTTY tulee antaa koiralle, joka ei rakenteeltaan vastaa rotumääritelmää, jonka käytös ei ole rotumääritelmän mukainen tai se on selvästi aggressiivinen, jolla on kivespuutos, hammaspuutoksia tai poikkeavuutta purennassa tai leuoissa, jonka väritys tai karvapeite on puutteellinen tai joka osoittaa selvästi merkkejä albinismista. Tämä laatumaininta voidaan antaa myös koiralle, jolla on niin vähän rodun ominaispiirteitä, että se ei vaikuta terveeltä. Sen lisäksi se voidaan antaa koiralle, jolla on rotumääritelmän vastainen hylkäävä virhe.

Koirat, joille ei voida antaa mitään edellä mainituista laatumaininnoista poistetaan kehästä maininnalla:

EI VOIDA ARVOSTELLA Tämä maininta annetaan koiralle, joka ei liiku, hyppii jatkuvasti esittäjänsä ympärillä tai pyrkii ulos kehästä, jonka liikkeitä on mahdoton arvostella tai jos koira jatkuvasti välttelee tuomarin käsittelyä ja tekee mahdottomaksi tarkastaa purennan ja hampaat, rakenteen, hännän tai kivekset, tai jos on havaittavissa jälkiä toimenpiteistä tai käsittelystä, jotka näyttävät vilpin yritykseltä tai tuomarilla on syytä epäillä, että koiralla oleva vikaa on korjailtu (esim. silmäluomia, korvia tai häntää). Syy, miksi koiraa ei voida arvostella on kirjattava arvosteluun.

Kilpailuarvostelu:

Jokaisen luokan kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa luokan neljä (4) parasta koiraa, jotka on palkittu laatumaininnalla erinomainen tai erittäin hyvä, paremmuusjärjestykseen. Nämä saavat merkinnän sijoituksesta arvosteluunsa sekä sitä osoittavan nauhan.

ARVOSTELULUOKAT

Urokset ja nartut arvostellaan erikseen lukuun ottamatta rotunsa paras- ja kasvattajaluokkia, ryhmäkilpailuja ja Best in Show -kilpailua.

Ilmoittautumisajan jälkeen koiran luokan voi muuttaa vain mikäli koira on saavuttanut Suomen Muotovalion arvon, jolloin se on esitettävä valioluokassa

Kääpiöpinseri voidaan ilmoittaa yhteen seuraavasta kuudesta luokasta (Koiran iän ratkaisee näyttelyä edeltävä päivä):

 • Pentuluokka (PEK), kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät seitsemän kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää kuukautta. Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi.

  Paras kunniapalkinnon saanut uros- ja narttupentu osallistuu rotunsa paras pentu -kilpailuun.

  Pentuluokka on epävirallinen ja se järjestetään vain näyttelytoimikunnan niin halutessa.

  Best in Show pentu -kilpailu voidaan järjestää vain erikoisnäyttelyissä.

 • Junioriluokka (JUN), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät yhdeksän (9) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahdeksaatoista (18) kuukautta.

 • Nuorten luokka (NUO), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahtakymmentäneljää (24) kuukautta.

 • Avoin luokka (AVO), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta. Luokassa ei ole yläikärajaa.

 • Valioluokka (VAL), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta ja ovat jonkin FCI:n tunnustaman kenneljärjestön tai kansainvälisiä muotovalioita. Suomen muotovalio on ilmoitettava aina valioluokkaan, ellei koiralla ole oikeutta osallistua käyttö- tai veteraaniluokkaan.

 • Veteraaniluokka (VET), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät kahdeksan (8) vuotta.

  Rotunsa paras veteraani, joka on palkittu laatumaininnalla erinomainen, saa jatkaa edelleen kilpailemista Best in Show veteraanin arvosta.

Sertifikaatista kilpailevat laatumaininnalla erinomainen palkitut juniori- ja nuortenluokan voittajat, sekä avoimesta-, käyttö- ja veteraaniluokasta paras neljästä (4:stä) sijoitetusta, joka on oikeutettu ottamaan vastaan sertifikaatin ja joka on saanut laatumaininnan erinomainen. Siitä luokasta, jossa sertifikaatin saanut koira kilpaili, tulee mukaan kilpailemaan varasertifikaatista seuraavaksi sijoittunut koira, joka on saanut laatumaininnan erinomainen ja on oikeutettu vastaanottamaan sertifikaatin.

Erikoisnäyttelyssä on mahdollista jakaa useampia sertifikaatteja, eli yksi sertifikaatti jokaista arvosteltua 20 koiraa kohden, kuitenkin enintään kolme (3) kummallekin sukupuolelle.

Kansainvälisessä näyttelyssä CACIBista kilpailevat kaikki nuorten-, avoimen-, käyttö- ja valioluokkien voittajat, jotka ovat saaneet laatumaininnan erinomainen. Siitä luokasta, jossa CACIBin saanut koira kilpaili, tulee mukaan kilpailemaan varaCACIBista toiseksi sijoittunut koira, joka on saanut laatumaininnan erinomainen.

Paras uros (PU) ja Paras narttu (PN) luokka: Kilpailuluokat koirille jotka ovat voittaneet oman luokkansa laatumaininnalla erinomainen.

Rodun paras (ROP): Paras Uros ja Paras Nartu kilpailevat Rodun paras-arvosta. Voittanut koira on rotunsa paras (ROP) ja toinen vastakkaisen sukupuolen paras (VSP).

Kasvattajaluokka (KAS) on laatuarvostelu, jossa kasvattaja kilpailee neljän kasvattamansa samanrotuisen koiran muodostamalla ryhmällä. Koirien on oltava vähintään kahdesta eri yhdistelmästä ja niiden on oltava palkittu laatumaininnalla erinomainen tai erittäin hyvä tässä näyttelyssä. Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti.

Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon.

Kasvattajaluokan kilpailuarvostelu (KAK): Tuomari sijoittaa neljä (4) kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se osallistuu Best in Show kasvattajaryhmän valintaan.

Best in Show kasvattajaluokka (BIS-KAS). Rodun paras kunniapalkinnolla palkittu kasvattajaryhmä osallistuu näyttelyn parhaan kasvattajaryhmän valintaan. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta ryhmää paremmuusjärjestykseen.

Best in Show veteraani -kilpailuun (BIS-VET) osallistuvat rotunsa parhaat veteraaniluokissa kilpailleet koirat. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta paremmuusjärjestykseen.

Ryhmän paras -kilpailuun (RYP) osallistuvat rotunsa parhaat koirat roturyhmittäin. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen.

Best in Show (BIS) valitaan ryhmien voittajista. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen.


Hyödyllisiä linkkejä

 • Vuoden kaikki koiranäyttelyt, eli kaikkien rotujen ja kansainväliset näyttelyt, ryhmänäyttelyt sekä 5-9 kk ikäisille pennuille tarkoitetut pentunäyttelyt, löytyvät Kennelliiton sivuilta.
 • Täydelliset näyttelysäännöt
 • Kennelliiton rokotusmääräykset
 • Näyttelyihin ilmoittautuminen: lomake (pdf-muoto)
 • Valionarvoanomus (pdf-muoto)
 • PDF-muotoisten tiedostojen lukemiseen tarvitaan Acrobat Reader -lukuohjelma. Ellei sinulla jo ole Acrobat Reader -lukuohjelmaa, voit hakea sen ilmaiseksi Adobelta.

Palkintonauhat

Näyttelyssä jaetaan arvostelun päätteeksi jokaiselle koiralle yksi tai useampi nauha, jonka väri osoittaa koiran saaman laatuarvostelun sekä mahdollisen palkintosijan

Laatuarvostelun tulos osoitetaan seuraavin värein:

erinomainen: vaaleanpunainen
erittäin hyvä: punainen
hyvä: sininen
tyydyttävä: keltainen
hylkäävä: harmaa
ei voida arvostella: ruskea

Kilpailuarvostelun sijoitukset osoitetaan seuraavin värein:

1. punainen
2. sininen
3. keltainen
4. vihreä

Näyttelyssä jaettavat palkintonauhat ja -ruusukkeet:

sertifikaatti: sinivalkoinen
varasertifikaatti: vaaleansininen
CACIB: valkoinen
vara-CACIB: oranssi
ROP: punakeltainen
VSP: valkovihreä
kunniapalkinto: liila

Roturyhmät

Kaikki FCI:n hyväksymät rodut on jaettu kymmeneen roturyhmään, jotka ovat:
 1. Lammas- ja karjakoirat, paitsi sveitsinpaimenkoirat
 2. Pinserit ja snautserit sekä molossityyppiset koirat ja sveitsinpaimenkoirat
 3. Terrierit
 4. Mäyräkoirat
 5. Pystykorvat ja alkukantaiset koirat
 6. Ajavat ja jäljestävät koirat
 7. Kanakoirat
 8. Noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat
 9. Seura- ja kääpiökoirat
 10. Vinttikoirat
Kääpiöpinserit kuuluvat ryhmään 2