Ilmoitustaulu

Kääpiöpinserin Rotuesittely-luento 2.4.2011 Turussa

Pennunhankintaa suunnittelevan perusinfo - rodun kokeneet harrastajat kertovat kattavasti rodun luonteesta, terveydestä ja muista ominaisuuksista. Luento-osuudella kerrotaan rodun historiasta, taustoista ja nykytilasta ja vastataan kysymyksiin: Mitä asioita on hyvä tietää ennen kääpiöpinserin hankintaa? Kenelle kääpiöpinseri sopii ja kenelle ei? Uros vai narttu? Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua henkilökohtaisesti useisiin kääpiöpinsereihin. Pennunhankintaa suunnittelevat saavat arvokasta tietoa rodun sopivuudesta itselleen ja vinkkejä sopivan pennun valintaan. Tilaisuus on osallistujille ilmainen. Paikkana on Turun Seudun Koirakeskus, ilmoittautumiset sähköpostitse!

Kehoitamme kaikkia kääpiöpinserinomistajia viemään koiransa virallisiin polvi- ja silmätarkastuksiin, luonnetesteihin, kokeisiin, kilpailuihin ja näyttelyihin sekä vastaamaan rotuyhdistyksen terveys- ja luonnekyselyihin ja osallistumaan koirien epilepsiatutkimukseen. Loppupeleissä on tavallisten koiranomistajien vastuulla, että kasvattajilla ja rotuyhdistyksillä on koirista käytettävissä tarpeeksi tietoa oikeiden jalostusvalintojen tekemiseksi!

Virallinen silmä- ja polvitarkastus Turussa kesällä 2011!

Kesälle on jälleen suunnitteilla jo perinteeksi muodostunut jokavuotinen joukkoterveystarkastus kääpiöpinsereille. Pyrimme järjestämään näitä tarkastustilaisuuksia niin usein kuin mahdollista, useampi kerta vuodessa, edistääksemme kääpiöpinsereiden terveystutkimustilannetta. Kaikki tutkimattomat Pinserella's-kasvatit ja muutkin joukolla mukaan! :) Ilmoittaudu ajoissa!

Joukkotarkastuksessa on mahdollista tutkituttaa tavallista edullisemmin koiransa polvien ja silmien terveys: Alustava arvio polvet + silmät 75e, silmien uusintatarkastus 50e - hinta tarkentuu myöhemmin.

Edellinen joukkotarkastus pidettiin 14.5. ja siihen osallistui 5 kääpiöpinseriä, sitä edeltävä oli 4.1.2007, ja sinne ilmoittautui 7 kääpiöpinseriä!

Jotta tutkimustulos on virallinen, täytyy koiran olla tunnistusmerkitty (mikrosiru tai tatuointi). Yli 1-vuotiaan koiran polvilausunto on voimassa koko koiran eliniän, silmälausunto on voimassa 2 vuotta.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan Johanna Tammiala pinserellas(at)pinserellas.net (ilmoittautuminen mieluiten meilitse), 045-6752 446 - paikkoja on rajoitetusti!

Lisätietoja PEVISAsta

Periytyvien sairauksien ja vikojen vastustamisohjelma

Perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen yleissääntö

Polvilumpioluksaation vastustamisen yleissääntö


Suomen Kääpiöpinserit ry:n luonne- ja terveyskyselyt!

Suomen Kääpiöpinserit ry:n jalostustoimikunta on laatinut rodulle luonne- ja terveyskyselyt kartoittamaan rodun luonne- ja terveystilannetta! Mahdollisimman monen (rekisteröidyn) kääpiöpinserin omistajan toivotaan vastaavan näihin, jotta voimme jalostustoimikunnassa tämän tiedon pohjalta tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia rodun luonne- ja terveydentilan edistämisen hyväksi.

Laatimani "Kääpiöpinsereiden luonne- eli reagointikysely" löytyy osoitteesta http://www.sci.fi/~sspk/kpinseri/luonnekysely.htm. Parannus- ja kehitysehdotuksia kyselykaavakkeesta voi mielellään lähettää minulle osoitteeseen postmaster(at)pinserellas.net. Kasvattajat voivat halutessaan myös tiedustella minulta kyseisen kaavakkeen word-pohjaa esim. omaan pentueseurantaansa, mutta suotavaa olisi, että kasvattajat ohjaavat kasvatinomistajiaan vastaamaan kyselyyn yhdistyksen sivuilla. Tällä hetkellä luonnekyselyyn on tullut n. 150 vastausta.

Terveys- ja ulkomuotokysely löytyy osoitteesta
http://www.sci.fi/%7Esspk/kpinseri/terveysjaulkomuotokysely.htm


Suomen Kääpiöpinserit ry haluaa kartoittaa epilepsian levinneisyyttä rodussa

"Epilepsiatilanteen kartoittaminen: Suomen Kääpiöpinserit ry haluaa kartoittaa epilepsian levinneisyyttä rodussamme. Etsimme epilepsiaa sairastavia koiria mukaan tutkimukseen. Jos epäilet koirasi sairastavan epilepsiaa tai sille on jo tehty sairaudesta diagnoosi, tule mukaan selvittämään asiaa ja ilmoittaudu Marjo Tuomaalalle marjo.tuomaala(at)maxinetti.fi tai puhelimitse 050-3056013. Tutkimukseen mukaan ilmoittautuneiden koirien tiedot tulevat luonnollisesti yhdistyksen käyttöön."